e-Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

< Poprzednia  1  [2]  3  4  ... 13  Następna >

Zatoka Pucka

25 lipiec 2013r.

Zatoka Pucka stanowi zachodnią część Zatoki Gdańskiej, sięgającej od Rozewia po Brusterort w Samlandji, która obejmuje 4.778 km®. Jest to najgłębsza część południowego Bałtyku, gdzie między Hel


Polskie Morze Bałtyckie

25 lipiec 2013r.

POLSKIE MORZE Morze Bałtyckie zwane w starożytności Morzem Sar-mackiem, zajmuje 416.000 km.! powierzchni. Jest ono stosunkowo płytkie, przeciętna głębokość wynosi 60—80 m., a jeszcze daleko od brzegu postawiony kościół wiejski wystawałby swą wieżą z wody. Dno morskie obniża się powoli tak, że przeważnie można iść 100 a nawet 200 kroków od brzegu nie tracąc gruntu pod nogami. Stąd wielka ilość nadmorskich miejsc kąpielowych.


Lasy Pomorza Zachodniego

03 sierpień 2012r.

Lasy Pomorza Zach. zamieszkane są przez bogatą i urozmaiconą faunę; z ptaków przetrwały w nich pod troskliwą opieką człowieka nawet takie gatunki, które gdzie indziej wyginęły całkowicie, jak np. puchacz, głuszec, najliczniejszy np. w północnej części pow. lęborskiego, bocian czarny, w przeciwieństwie do swego białego krewniaka unikający sąsiedztwa człowieka i zamieszkujący głuche ostępy leśne, rybo-łów, piękny drapieżnik, odżywiający się tylko rybami, i ogromny birkut bielik, zwany również orłem morskim, którego często możemy obserwować u wybrzeży wyspy Wolin, gdy na tle błękitu zatacza majestatyczne kręgi. Ze zwierząt bezkręgowych w lasach wiele jest interesujących owadów. Pod korą pni przebywają rozmaite


Zwierzęta Morskie

03 sierpień 2012r.

Jesteśmy przyzwyczajeni wyobrażać sobie morze jako krainę zamieszkałą przez niezliczoną ilość dziwnych zwierząt. Tym większe jest nasze rozczarowanie, gdy wędrując całymi dniami piaszczystą plażą morską, nawet po silnej burzy nie znajdujemy wyrzuconych przez falę korali, rozgwiazd, jeżowców ani tych pięknych barwnych muszel, które w tak wielkiej ilości sprzedają jako pamiątki znad naszego morza rozmaite kioski i sklepy w nadmorskich letniskach. Muszle te w rzeczywistości pochodzą zwykle z dalekich mórz południowych. Trzon fauny bałtyckiej złożony jest z gatunków charakterystycznych dla wód słonawych,


Klimat na Pomorzu

03 sierpień 2012r.

Ocieplanie się klimatu, które dało się już zauważyć w okresie Jeziora Ancylusowego, postępując w dalszym ciągu, osiągnęło teraz swoje maksimum; czas bowiem trwania Morza Littorinowego przypada na scharakteryzowany już poprzednio okres atlantycki. Okres ten był niewątpliwie bardzo niekorzystny, a częściowo nawet zgubny dla form arktycznych, które musiały wyginąć lub przystosować się do zmienionych warunków. Dotyczyło to np. foki grenlandzkiej, zwierzęcia ograniczonego dzisiaj do pływających pól lodowych dalekiej północy. Do ostatecznego wyginięcia gatunku na obszarze Bałtyku przyczynił się — być może — człowiek częstymi na nią polowaniami. Zasolenie Morza Littorinowego zaczęło z czasem maleć, ponieważ zmniejszyła się głębokość cieśnin duńskich łączących je z M. Północnym. Pociągnęło to za sobą ponowną


Zwierzyna Pomorska

03 sierpień 2012r.

Egzotami wśród zwierzyny pomorskiej są: daniel, królik dziki i bażant, którego już dawno temu osiedlił człowiek dla celów łowieckich. Z tych trzech zwierząt dziki królik, pochodzący, podobnie jak daniel, z krajów śródziemnomorskich, tak doskonale przystosował się do nowej ojczyzny, że samorzutnie rozprzestrzenił się na wielkich obszarach, a w wielu miejscach rozmnożywszy się nadmiernie jest obecnie prawdziwą plagą. Jakie zmiany w faunie wywołał niedawny kataklizm wojenny, obserwować możemy w silnie zniszczonych i słabo zaludnionych miastach, jak np. Kołobrzeg lub niektóre dzielnice Szczecina. Np. tak pospolity przed wojną wróbel domowy jest obecnie o wiele rzadszy niż poprzednio, bardzo licznie natomiast występują: kopciuszek i jerzyk, a więc dwa ptaki, którym ruiny, jako gatunkom związanym pierwotnie ze skałami, stwarzają idealne warunki gniazdowania.


Roślinność na Pomorzu

03 sierpień 2012r.

Charakterystycznym przejawem działania człowieka jest nie tylko niszczenie lasów oraz innych zespołów roślinnych, lecz również pojawienie się wielkiej ilości gatunków obcych, które jako chwasty rozszerzyły się razem z uprawami lub zostały zawleczone z różnymi transportami. Głównymi bramami wejściowymi dla tych roślin są porty i wielkie stacje przeładunkowe, skąd rośliny te rozprzestrzeniają się wzdłuż torów kolejowych, szos i dróg, przenikając stopniowo do naturalnych zespołów, których równowagę zachwiała gospodarka człowieka. Do szczególnie charakterystycznych roślin zawleczonych na teren Pomorza Zach., a występujących nieraz masowo, należą: niepozorne żółtlice (Galinsoga parvillora i G. hispida), jedne z


Strona 2 z 13, < Poprzednia  1  [2]  3  4  ... 13  Następna >