e-Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

< Poprzednia  1 ...  9  10  11  12  [13]

Gnieżdżewo

08 czerwiec 2010r.

Gnieżdżewo. Duża zamożna wieś kaszubska, położona na pd.-wsch. krańcu Kępy Swarzewskiej, w odległości 1 km od Wiku, jak nazywają rybacy Zalew Pucki, czyli pn.-zach. część Zatoki Puckiej. Przez wieś przebiega droga z Pucka (3,5 km) do Władysławowa (5 km). Około 1 km na południe od wsi rozciąga się podmokła Pradolina Płutnicy o szerokości ponad 1,5 km. Przecina ją w poprzek droga a także linia kolejowa, biegnące na przestrzeni 1 km tuż obok Zatoki Puckiej, zarośniętej od niedawna przy brzegu trzciną i sitowiem, ostatnio zagospodarowanej w przydrożnym pasie. Jej dno jest w tym miejscu bagniste.


Gizdepka (rzeka)

08 czerwiec 2010r.

Gizdepka. Południową część rozległej Kępy Puckiej odcina wąska dolina, w dnie której płynie niewielka rzeczka Gizdepka. Rzeka ta zwana też Izdepką i Gozdepką wypływa z bagnistego zagłębienia terenu usytuowanego w lasach koło leśniczówki Rekowo i podąża wąską dolinką do odległej o ok. 13 km od jej źródeł Zatoki Puckiej.


Elektrownia Jądrowa „Żarnowiec"

08 czerwiec 2010r.

Elektrownia Jądrowa „Żarnowiec". Przed społeczeństwami na całym świecie zarysowuje się świadomość wyczerpywania się posiadanych zasobów węgla i ropy, co wobec wzrastających potrzeb, przy olbrzymim rozwoju przemysłu i powiększaniu się liczby ludności przynieść może katastrofalne następstwa. Ratunek upatrywany jest obecnie w wykorzystaniu energii jądrowej.


Dębki

08 czerwiec 2010r.

Dębki. Mała osada rybacka, w gm. Krokowa licząca 15 gospodarstw i 80 mieszkańców położona 5 km na północ od Żarnowca i około 9 km na zachód od Karwi, przy ujściu Piaśnicy do Bałtyku.


Darżlubie

08 czerwiec 2010r.

Darżlubie. Jest jedną z najstarszych miejscowości na ziemi puckiej. Wymieniana była w 1296 i 1300 r. w formie Darsolube. Należała wówczas do Radzisława ze Strugi, wsi sąsiadującej z Darżlubiem. Radzisław sprzedał swą posiadłość rycerzowi, którego przekaz z 1300 r. nazywa miles de Darsolube.


Chłapowo gmina Władysławowo

08 czerwiec 2010r.

Chłapowo - Część miasta Władysławowa, wcześniej wieś kaszubska. Wymieniona po raz pierwszy w 1376 r. w niemieckiej formie Klappow. Przekaz z 1565 r. nazywa ją Chłapouo, a z 1664 r. w dzisiejszej postaci. Pierwotnie wieś nazywała się Kłapowo. W zlatynizowanych zapisach zmieniono k na c i odczytano z następną literą jako ch. W tej formie występuje od XVI w.


Strona 13 z 13, < Poprzednia  1 ...  9  10  11  12  [13]