e-Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Władysławowo - podstawowe informacje

11 May 2011r.

Władysławowo, miasto w województwie pomorskim, jest najbardziej na północ wysuniętym skrawkiem Polski. Obejmuje obszar od Karwieńskich Błot po Zatokę Pucką i leżące na Mierzei Helskiej Chałupy. W granicach miasta po reformie administracyjnej 1 975 ę. znalazło się 7 miejscowości o łącznej powierzchni 33,7 km2 i są to kolejno od wschodu na zachód: Chałupy, Władysławowo, Chłapowo, Jastrzębia Góra, Tupadły, Ostrowo i Karwia. Północną granicę miasta wytycza linia brzegowa Bałtyku. Rdzennymi mieszkańcami tej ziemi są Kaszubi -słowiańscy potomkowie wschodniej gałęzi dawnych Pomorzan. Dialekt kaszubski, w którym znajdujemy pozostałości starosłowiańskie, zachował się bardzo dobrze. Jest niezwykle zróżnicowany - w kaszubszczyźnie wyodrębniono 76 jej odmian - a odrębności zachodzą nawet pomiędzy sąsiednimi wioskami. Ludność napływowa zaczęła tu przybywać po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a szczególnie po II wojnie światowej. Przyczyniło się to do znacznego rozwoju niektórych miejscowości, zwłaszcza Władysławowa czy Jastrzębiej Góry. Obecnie miasto liczy 1 1 800 mieszkańców, z czego we Władysławowie mieszka 8000, a w Jastrzębiej Górze około 1 000 osób. W mieście znajduje zatrudnienie 4200 osób, w tym. w gospodarce uspołecznionej 4055 (wg stanu na 31 XII 1984 r.). Najwięcej osób związanych jest z przemysłem rybnym (2500) - samo tylko Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich "Szkuner" zatrudnia 2000 pracowników. Pozostali utrzymują się z pracy w gospodarce komunalnej, turystyce, handlu, szkolnictwie. Jednak czynnikami miastotwórczymi o decydującym znaczeniu dla Władysławowa są gospodarka morska i rybołówstwo, które rozwinęły się dzięki wybudowanemu w latach 1935-1938 portowi rybackiemu, oraz w ostatnich latach - turystyka. Port jest bazą dla przemysłu rybnego, który reprezentują: wspomniane już przedsiębiorstwo "Szkuner" (dawna "Arka"), Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego "Gryf" oraz rybacy indywidualni. Rolnictwo w gospodarce Władysławowa odgrywa znikomą rolę, ponieważ użytkowane grunty są w większości V i VI klasy. Na terenie tym znajdują się ogółem 493 gospodarstwa indywidualne, w tym 334 o powierzchni powyżej 0,5 ha. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 1622 ha, w tym gruntów ornych 1 001 ha. W mieście znajduje się 6 szkół podstawowych: 2 we Władysławowie i 4 w pozostałych miejscowościach, prócz Tupadeł i Ostrowa. We Władysławowie Szkołę Podstawową nr 1 otwarto w 1957 r., a w niespełna 1 0 lat później Szkołę nr 2.

ocena 4.6/5 (na podstawie 5 ocen)

Ekskluzywne - w przystępnej cenie oraz Tanie domki na wybrzeżu.
Władysławowo, Kaszuby, nad morzem, półwysep Helski, Mierzeja Helskia, Chałupy, Chłapowo, Jastrzębia Góra, Tupadły, Ostrowo, Karwia