e-Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Szlak Kociewski cz 1

22 June 2012r.

SZLAK KOCIEWSKI - Trasa: Gdańsk - Tczew — Szpęgawsk - Starogard Gdański - Ra-dziejewo - Wirty - Borzechowo - Skórcz - Głuche - Skorzen-no - leśnictwo Kałębnica - Łuby - Błędno - Kasparus - Wdecki Młyn - Wda - Ocypel - Osowo - Borzechowo - Zblewo - Starogard Gdański - Gdańsk. Wyjeżdżamy z Gdańska w kierunku Trzewa, który mijamy obwodnicą i jedziemy dalej w kierunku Starogardu Gdańskiego. Po drodze mijamy Szpęgawsk, wjeżdżamy do lasu szpęgawskiego, który był świadkiem kaźni Polaków w II wojnie światowej. Znajduje się tu 15 masowych grobów, w których spoczywają prochy 7000 Polaków przede wszystkim z ziemi kociewskiej. Las szpęgawski jest trzecim po Stutthofie i Piaśnicy miejscem na Pomorzu Gdańskim, w którym popełnione zostały przez hitlerowców największe egzekucje. Dla zatarcia śladów zbrodni, na zbiorowych mogiłach hitlerowcy posadzili las. Po zakończeniu wojny zostały odnalezione szczątki pomordowanych, dzięki pomocy i wskazówkom pozostałych przy życiu ludzi. W 1954 r. odsłonięto pomnik dla uczczenia ofiar hitlerowskiego bestialstwa. Różne instytucje wzięły na siebie obowiązek opieki nad poszczególnymi mogiłami. Przy drodze prowadzącej od szosy do grobów (odległej około 5 km od Starogardu Gdańskiego) ustawiono głaz z napisem: "Przechodniu złóż hołd bohaterskim synom Pomorza. Oto droga, którą ostatni raz kroczyli ku męce i zwycięstwu R. 1939". Po odwiedzeniu grobów jedziemy przez Starogard Gdański do Wirt. W połowie drogi między Radziejewem i Borzechowem znajduje się siedziba byłego nadleśnictwa Wirty. Obok siedziby rosną okazałe dęby - pomniki przyrody. W odległości około 300 m w kierunku południowo-zachodnim od osady byłego nadleśnictwa położony jest ogród dendrologiczny zawierający bogatą kolekcję egzotycznych drzew i niedawno założone alpinarium, dzieło nadleśniczego inż. Józefa Pozorskiego. Ogród dendrologiczny został zinwentaryzowany w 1958 r. przez W. Senetę, toteż okazy rosnące w nim są ściśle oznaczone i zaopatrzone w etykietki. Jodły reprezentują: jodła jednobarwna (Ab/es concolor), nikko (A. homolepis), szlachetna (A. nobilis), wraz z odmianą błękitną (A. nobilis var glauca), Veitcha (A. veitchi), grecka (A. cephalonica), syryjska (A. cilicica) i koreańska (A. coreana). Rośnie ładny okaz choiny kanadyjskiej (Tsuga canadensis) i choiny Szeboda (T. siboldi). Jest też jedlica Douglasa (Pseudotsuga taxifolia) i dwa gatunki modrzewia — syberyjski (Larix sibirica) oraz japoński (L. leptolepis). Oprócz kilku odmian świerka pospolitego są jego inne gatunki: sitkajski (P/cea sitchencis), kaukaski (P. orientalis), serbski (P. omorica), czerwony (P. rubens), dwu-barwny (P. bicolor), biały (P. glauca) i różne odmiany świerka kłującego (P. pungens). Rośnie tu również wiele gatunków sosny: rumelińska (Pinus peuce), piękny okaz sosny Jeffreya (P. jeffreyi), żółta (P. ponderosa), smolna (P. rigida), Banksa (P. banksiana) i górska (P. montana). Wiele jest cyprysików Lawsona i groszkowych w różnych odmianach. Jest też cyprysik nutkajski (chamae-cyparis nootkaensis). Wiele jest żywotników: olbrzymi (Thuja gi-gantea) oraz odmiana żywotnika zachodniego i wschodniego. Ładne są jałowce: sawina (Juniperus sabina), chiński (i. chinen-sis) i pospolity odmiany irlandzkiej (J. communis var. hibernica). Oprócz cisa pospolitego rosną również jego odmiany: piramidalna (Taxus baccata var. pyramidalis), wczesna (T. baccata var. elegantissima) oraz cis japoński (T. cuspidata). Z innych roślin iglastych należy wymienić żywotnikowiec japoński (Thujopsis do-labrata) i cyprysik błotny (Taxodium distichum). Z drzew liściastych zasługują na uwagę: tulipanowiec amerykański (Lirioden-dron tulipifera), platan klonolistny (Platanus acerifolia), buk pospolity odmiany strzępolistnej (Fagus sihatica var. laci-mata). Rośnie tu kilka różnych dębów: dąb węgierski (Ouercus conferta), szypułkowy odmiany zwisającej (Q. robur var. pendula) i odmiany stożkowej (Q. robur var fastigiata). Wymienione drzewa nie obejmują wszystkich gatunków występujących w ogrodzie dendrologicznym. Rosnący obok ogrodu las mieszany został przekształcony na naturalny park leśny cieszący się dużą popularnością nie tylko wśród mieszkańców najbliższych okolic, ale i gości z Trójmiasta. Ogród dendrologiczny został założony przed około 100 laty przez ówczesnego nadleśniczego Puttricha, a w kilka lat później zostały założone w sąsiedztwie powierzchnie doświadczalne roślin egzotycznych. Zagadnienie naturalizacji, aklimatyzacji i przydatności gospodarczej drzew pochodzenia obcego stanowi bowiem przedmiot dociekań wielu leśników.

ocena 4.6/5 (na podstawie 5 ocen)

wczasy, Gdańsk, Piaśnica