e-Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Kłanino

08 czerwiec 2010r.

Kłanino. Jest to wieś na Kępie Starzyńskiej, przy drodze z Pucka do Żarnowca. Występuje po raz pierwszy w łacińskim zapisie z 1285 r. w formie Cleniu, jako granicząca ze Starzynem. Teren Kłanina podzielony był niegdyś między kilku szlacheckich właścicieli, głównie między Kłanickich. Według protokółu wizytatora biskupiego z 1600 r. znajdowało się w Kłaninie 6 szlacheckich dworów, które nic nie płaciły kościołowi. Szlachta miewała między sobą zatargi. Przykładem może być zbrojny napad Bożka Kłanickiego w 1640 r. na dwór szlachcica Połchowskiego. W pruskim protokóle z 1772 r. odnotowano istnienie 4 właścicieli Kłanina: von Jackowskiego na 4 włókach, spadkobierców zmarłego wcześniej Kłanickiego (3 włóki), von Łyśniewskiego (3 włóki) i Edwarda Ustarbowskiego. Tenże Ustarbowski ze znanego pomorskiego rodu był do 1838 r. ostatnim polskim właścicielem Kłanina. Następnie majątek przeszedł w ręce niemieckiej rodziny Grass. Z XVIII w. pochodzi kłaniński pałac, przebudowany w połowie XIX w. Po ostatniej wojnie był przez jakiś czas siedzibą Technikum Rolniczego. Obok znajduje się spichrz murowany z 1835 r., wzniesiony jeszcze przez Ustabowskich. W pałacu zachowało się niezwykle cenne wyposażenie, jak: zdobna klatka schodowa, delfty z XVIII w. i murowany kominek z 1604 r; dwa portale i plafon w stropie okazałej sieni ze scenami mitologicznymi, zabytkowa szafa gdańska i inne. Wyposażenie to musiano jednak zabrać z pałacu i przewieźć do Gdańska, z którego zresztą pochodziło, by uratować je przed dewastacją. Odnowiony pałac będzie pełnił rolę domu wypoczynkowego, zaś wyposażenie znajdzie się w sieni jednej z kamieniczek przy Drodze Królewskiej w Gdańsku.

ocena 4,6/5 (na podstawie 5 ocen)

szkoła, Technikum, wycieczki, Kłanino, Kaszuby