e-Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Gizdepka (rzeka)

08 czerwiec 2010r.

Gizdepka. Południową część rozległej Kępy Puckiej odcina wąska dolina, w dnie której płynie niewielka rzeczka Gizdepka. Rzeka ta zwana też Izdepką i Gozdepką wypływa z bagnistego zagłębienia terenu usytuowanego w lasach koło leśniczówki Rekowo i podąża wąską dolinką do odległej o ok. 13 km od jej źródeł Zatoki Puckiej. Sądzi się, że jej nazwa istnieje od średniowiecza, ale wymieniana jest dopiero na mapie z 1862 r. w niemieckiej nazwie doliny Gisdepka Thal. Polska mapa sztabowa z 1931 r. podaje nazwę Gizdepka. Pochodzenie tej nazwy różnie jest tłumaczone, m in. ma się wywodzić z czeskiej gizdby oznaczającej gościniec. Pod Osłoninem spływa Gizdepka najpierw do stawu, a z niego przez śluzę do morza. W malowniczej dolinie Gizdepki ciągnie się na przestrzeni 3 kilometrów, od wsi Smolno do Osłonina interesujący wał, który dzieli dno doliny na dwie części. Jego szerokość wynosi u podstawy do 130 m, a na powierzchni do 80 m. Wysokość dochodzi od 12 do 19,5 m. Wał ten jest w kilku miejscach przerwany. W jednej z przerw przebiega linia kolejowa z Redy do Pucka, a kilkaset metrów dalej na wschód droga z Mrzezina do Żelistrzewa. Zbocza wału są miejscami dość spadziste, do 35°, miejscami łagodne. Wał ten okraślany dawniej jako oz, czyli utwór piaszczysto-żwirowy utworzony w rynnie polodowcowej jest poprostu ostańcem wysoczyzny, wypreparowanym przez erozję płynących wód. W przekroju bowiem wału występują te same warstwy geologiczne, jak w przekroju wysoczyzny. Można to stwierdzić, idąc wspomnianą drogą z Mrzezina do Żelistrzewa. Obszerną dolinę małego cieku jakim jest Gizdepka wyżłobiły prawdopodobnie wody roztopowe cofającego się lądolodu.

ocena 4,6/5 (na podstawie 5 ocen)

Ekskluzywne - w przystępnej cenie oraz Tanie domki na wybrzeżu.
staw, Kaszuby, rzeka, Gizdepka, rzeka