e-Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

Wody Bałtyku - zanieczyszczenie

22 czerwiec 2012r.

Przez zanieczyszczenie wód Bałtyku rozumie się wprowadzenie przez człowieka bezpośrednio lub pośrednio do środowiska morskiego, łącznie z ujściami rzek, substancji lub energii: - stwarzających zagrożenie życia ludzkiego, - powodujących szkody w żywych zasobach morza, - przeszkadzających w użytkowaniu morza, w tym w rybołówstwie, - pogarszających jakość wody z punktu widzenia jej wykorzystania, - pogarszających walory estetyczne