e-Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

Legendy Rozewskie

12 maj 2011r.

Tajemniczy przylądek rozewski doczekał się wielu legend, które po dziś dzień żyją wśród okolicznych mieszkańców, a także wzbudzają żywe zainteresowanie przybyszów. Prócz legend dawnych, zadomowionych w tradycji ludowej, tworzone są nowe, jak w przypadku legendy o Żeromskim. Znanym ich zbieraczem, twórcą i propagatorem jest Franciszek Fenikowski. Zbierał je i spisywał skrupulatnie. Niektóre słyszał od Władysława Wzorka, inne znał od Augustyna Necla, którego był literackim opiekunem. Przekazał je niezwykle barwnie i poetycko, przytoczę więc kilka z nich za Fenikowskim w wielkim skrócie i uproszczeniu.