e-Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

  [1]  2  Następna >

Gizdepka (rzeka)

08 June 2010r.

Gizdepka. Południową część rozległej Kępy Puckiej odcina wąska dolina, w dnie której płynie niewielka rzeczka Gizdepka. Rzeka ta zwana też Izdepką i Gozdepką wypływa z bagnistego zagłębienia terenu usytuowanego w lasach koło leśniczówki Rekowo i podąża wąską dolinką do odległej o ok. 13 km od jej źródeł Zatoki Puckiej.


Gnieżdżewo

08 June 2010r.

Gnieżdżewo. Duża zamożna wieś kaszubska, położona na pd.-wsch. krańcu Kępy Swarzewskiej, w odległości 1 km od Wiku, jak nazywają rybacy Zalew Pucki, czyli pn.-zach. część Zatoki Puckiej. Przez wieś przebiega droga z Pucka (3,5 km) do Władysławowa (5 km). Około 1 km na południe od wsi rozciąga się podmokła Pradolina Płutnicy o szerokości ponad 1,5 km. Przecina ją w poprzek droga a także linia kolejowa, biegnące na przestrzeni 1 km tuż obok Zatoki Puckiej, zarośniętej od niedawna przy brzegu trzciną i sitowiem, ostatnio zagospodarowanej w przydrożnym pasie. Jej dno jest w tym miejscu bagniste.


Góra Zamkowa - Żarnowiec

08 June 2010r.

Góra Zamkowa. Około 4 km na południe od Żarnowca, w pobliżu budowanej obecnie elektrowni jądrowej i w bezpośrednim sąsiedztwie Jez. Żarnowieckiego znajduje się morenowa wyniosłość terenu (95 m n.p.m.), nazywana od dawna Górą zamkową. Murowanego Zamku nie było tu nigdy, ale w zamierzchłej przeszłości, może w VII-IX w. znajdował się tutaj gród drew-nianoziemny, zapewne środek opola, czyli obszaru zamieszkanego przez spowinowaconą ludność sąsiadujących ze sobą osad, wiążących się dla celów gospodarczych i obronnych.


Jastrzębia Góra

08 June 2010r.

Jastrzębia Góra. Miejscowość letniskowa, należąca od 1975 r. do miasta Władysławowa, licząca około 900 mieszkańców. Leży na pn.-zach. krańcu Kępy Swarzewskiej, na wysoczyźnie morenowej osiągającej 32,8 m n.p.m., w odległości 8 km od centrum miasta. Dużą niedogodnością dla plażowiczów jest schodzenie na leżącą ponad 30 m niżej plażę. Słabszym i starszym osobom uniemożliwia to korzystanie z kąpieli.


Kłanino

08 June 2010r.

Kłanino. Jest to wieś na Kępie Starzyńskiej, przy drodze z Pucka do Żarnowca. Występuje po raz pierwszy w łacińskim zapisie z 1285 r. w formie Cleniu, jako granicząca ze Starzynem. Teren Kłanina podzielony był niegdyś między kilku szlacheckich właścicieli, głównie między Kłanickich.


Władysławowo - podstawowe informacje

11 May 2011r.

Władysławowo, miasto w województwie pomorskim, jest najbardziej na północ wysuniętym skrawkiem Polski. Obejmuje obszar od Karwieńskich Błot po Zatokę Pucką i leżące na Mierzei Helskiej Chałupy. W granicach miasta po reformie administracyjnej 1 975 ę. znalazło się 7 miejscowości o łącznej powierzchni 33,7 km2 i są to kolejno od wschodu na zachód: Chałupy, Władysławowo, Chłapowo, Jastrzębia Góra, Tupadły, Ostrowo i Karwia. Północną granicę miasta wytycza linia brzegowa Bałtyku.


Geologia i gleby pobrzeża Słowińskiego i Kaszubskiego

17 March 2011r.

W strefie pobrzeży zachodzi daleko idący związek między budową geologiczną, rzeźbą i glebami. Wzdłuż niskiego brzegu ciągnie się pasmo utworów najmłodszych, holoceńskich. Są to pola wydmowe i torfowiska. Wydmy w większości zostały utrwalone przez roślinność i tylko na obszarach chronionych można jeszcze dziś oglądać wydmy ruchome. Na podłożu wydmowym gleby są najmłodsze, znajdują się często dopiero w stadium inicjalnym swego rozwoju. Na wydmach białych proces glebotwórczy nie zaznacza się w ogóle. Dopiero w profilu glebowym wykopanym w nadmorskim borze sosnowym, który stanowi ostatnie ogniwo rozwoju roślinności na wydmie szarej, dostrzec można ślady procesu bielicowego w postaci niewielkiego poziomu wymycia. Lekko rdzawy bywa też zalegający pod nim poziom namycia.


Strona 1 z 2,   [1]  2  Następna >