e-Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

Flota kaperska cz 1

20 lipiec 2012r.

Kaprowie króla Zygmunta Augusta byli to żeglarze, właściciele statków lub tylko kapitanowie, którzy pływali pod banderą królewską trzymając straż na morzu. Zadaniem ich było zatrzymywanie okrętów wiozących materiały wojenne do Narwy. Do ich obowiązków należało także wyposażenie okrętu w działa i inną broń, skompletowanie załogi. Król brał ich tylko w opiekę i zatrzymywał sobie jedną dziesiątą zdobytych łupów. Takie postępowanie było ogólnie przyjętym zwyczajem w różnych państwach, jedynie część zdobyczy należna władcy z tytułu zwierzchności i opieki mogła mieć różną wysokość.


Flota kaperska cz 2

20 lipiec 2012r.

Wraz z rozwojem działalności kaprów należało uregulować zagadnienia prawne, zdarzały się bowiem częste spory, czy zabrany statek kupiecki był zatrzymany słusznie oraz czy podział łupów był sprawiedliwy. Początkowo rozstrzygali te sprawy urzędnicy królewscy w głębi kraju. Było to jednak niedogodne dla kapitanów, którzy musieli udawać się z błahymi nieraz wątpliwościami lub zagadnieniami do Krakowa lub innych miast, w których przebywał aktualnie władca ze swoim dworem. Aby usprawnić załatwianie wszystkich kwestii spornych, powołał król w 1565 r. dwu komisarzy: Krzysztofa Konarskiego swego dworzanina i Jerzego Klefelda burmistrza gdańskiego oraz trzech niejako rzeczoznawców do spraw finansowych: Andrzeja Swarożyńskiego, Walentego tlberfelda i Szymona Brauschwiega (pisarzem tego zespołu był nieznany z nazwiska Kasper). Rozprawy toczyły się w Gdańsku w domu Klefelda,


Polska flota kaperska

20 lipiec 2012r.

Polska flota kaperska była niewątpliwie daleko mniejsza niż innych państw bałtyckich. Szwecja na przykład miała podczas pierwszej siedmioletniej wojny północnej (1563—1570) przeszło 100 jednostek, w tym 9 wielkich; ówczesny największy statek szwedzki — będący równocześnie największym na Bałtyku — miał 174 działa. Dania miała 22 okręty, największy z nich miał załogę złożoną z 1000 ludzi. Były to — należy o tym pamiętać — floty stałe w odróżnieniu od polskiej, tworzonej właściwie tylko od przypadku do przypadku. Niemniej ta niewielka flota odnosiła duże sukcesy.