e-Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

< Poprzednia  1  [2]  3  4  Następna >

Hel - osada

08 June 2010r.

Hel. Prastara osada rybacka, dziś miasteczko liczące około 5 tys. mieszkańców i zajmujące 21 km2 głównie lasu oraz piasków wydmowych i plaż ciągnących się wzdłuż pełnego morza, jak nazywa się wody po zewnętrznej stronie Mierzei Helskiej. Są to jeszcze wody Zatoki Gdańskiej, której północną granicę stanowi linia prosta poprowadzona z Przylądka Rozewie po Bałtyjsk w ZSSR.


Jastarnia

08 June 2010r.

Jastarnia. Jest małym miasteczkiem zajmującym obszar o po w. 8 km2 i liczącym około 4000 mieszkańców, żyjących głównie z rybołówstwa i obsługi gości letniskowych. Terytorium Jastarni rozciąga się w środkowej części Mierzei Helskiej. W granicach miasta znajduje się dawna wieś rybacka Kuźnica oraz utworzone w okresie międzywojennym kąpielisko Jurata. Centrum dzisiejszej Jastarni powstało ze stopienia się dwu dawnych wsi rybackich Jastarni Puckiej i Boru czyli Jastarni Gdańskiej. Pierwsza z tych wsi należała przed rozbiorami do starostwa puckiego, druga od 1526 r. do miasta Gdańska. Nazwę Bór uzyskała od rozległego lasu, głównie sosnowego, który ciągnie się aż do Helu. Nazwa Jastarni tłumaczona jest różnie. Językoznawcy wywodzą ją od wyrażenia jaster, oznaczającego coś co jest jasne, co błyszczy, świeci. Jasne były i są piaszczyste wydmy, na których powstała osada. Wyprowadzano też nazwę osady od wyrażenia Jastra, oznaczającej u Kaszubów Wielkanoc. Centrum miasteczka leży w odległości 19 km od cypla Mierzei Helskiej i 15 km od jej nasady we Władysławowie.


Jastrzębia Góra

08 June 2010r.

Jastrzębia Góra. Miejscowość letniskowa, należąca od 1975 r. do miasta Władysławowa, licząca około 900 mieszkańców. Leży na pn.-zach. krańcu Kępy Swarzewskiej, na wysoczyźnie morenowej osiągającej 32,8 m n.p.m., w odległości 8 km od centrum miasta. Dużą niedogodnością dla plażowiczów jest schodzenie na leżącą ponad 30 m niżej plażę. Słabszym i starszym osobom uniemożliwia to korzystanie z kąpieli.


Jurata

08 June 2010r.

Jurata. W odległości 3,5 km od centrum Jastarni, przy drodze do Helu leży najmodniejsze przed wojną, luksusowe kąpielisko, wykorzystywane kiedyś tylko przez bogatych członków polskiego społeczeństwa.


Karwieńskie Błoto

08 June 2010r.

Karwieńskie Błoto. Na pd. zach od Karwi, w odległości 1 km ciągnie się równolegle do morza wieś Karwieńskie Błoto, ulicówka położona wśród podmokłych łąk. Teren ten wymieniony był w 1292 r. przy wytyczaniu granicy posiadłości klasztoru żarnowieckiego. Wówczas pusty i bagnisty stanowił w następnych wiekach przedmiot sporu między właścicielami sąsiednich dóbr rycerskich.


Karwia

08 June 2010r.

Karwia. W odległości około 5 km na zach. od Jastrzębiej Góry, a 15 km od Władysławowa leży nad samym morzem stara wieś rybacka Karwia (od 1973 r. część miasta Władysławowa). Za wałem wydmowym i pasem lasu ciągnie się szeroka, piaszczysta plaża. Mniej korzystnie przedstawia się teren na południe od osiedla.


Krokowa

08 June 2010r.

Krokowa. Znana była przez wieki jako siedziba magnacka występująca na kartach historii, a do literatury wprowadzona przez Stefana Żeromskiego. Dziś wieś gminna licząca 624 mieszkańców i majątek państwowy, którego ośrodek usytuowany jest w obniżeniu rynnowym między Kępą Sławoszyńską a Żarnowiecką, w odległości 7 km na wsch. od Jez. Żarnowieckiego i 23 km od Pucka, przy drodze z Wejherowa do Żarnowca.


Strona 2 z 5, < Poprzednia  1  [2]  3  4  Następna >